Hệ thống cửa hàng
Giờ đón khách: từ 8:45 đến 21:30 mỗi ngày.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
CH Hachi Hachi NVT
173 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận
Zalo: 0888763768
CH Hachi Hachi PMH
1030 Nguyễn Văn Linh, Quận 7
Zalo: 0888762088
CH Hachi Hachi CMT8
81 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1
0888602088
CH Hachi Hachi Pasteur
224A Pasteur, Quận 3
Zalo: 0888006588
CH Hachi Quang Trung
22-24 Quang Trung, Gò Vấp
Zalo: 0888682251
CH Hachi Đỗ Xuân Hợp
537A Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
Zalo: 0888682261
Hệ thống cửa hàng
Giờ đón khách: từ 8:45 đến 21:30 mỗi ngày.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
CH Hachi Hachi NVT
173 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận
Zalo: 0888763768
CH Hachi Hachi PMH
1030 Nguyễn Văn Linh, Quận 7
Zalo: 0888762088
CH Hachi Hachi CMT8
81 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1
0888602088
CH Hachi Hachi Pasteur
224A Pasteur, Quận 3
Zalo: 0888006588
CH Hachi Quang Trung
22-24 Quang Trung, Gò Vấp
Zalo: 0888682251
CH Hachi Đỗ Xuân Hợp
537A Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
Zalo: 0888682261
Địa điểm trên bản đồ